همایش های برگزار شده
کدعنوانتاریخمدرس 1مدرس 2مدرس 3مدرس 4وضعیت
94021 همایش رایگان-مشکلات رفتاری شایع کودکان 1394/09/26 دکتر سید امیر امین یزدی دکتر علی مشهدی دکتر ایرج وثوق اتمام یافته
95001 زایمان بدون درد به کمک هیپنوتیزم همراه با تبيين و كاربرد تكنيكهاي ذهن آگاهي دردوران بارداري 1395/02/02 مهدی فتحی حمید نجات اتمام یافته
95002 تیپ های شخصیت و هیپنوتیزم پذیری 1395/03/06 مهدی فتحی اتمام یافته