رزومه مدرس

آقای دکتر سیدعلی آذین  

اطلاعات شخصی

تاریخ تولد:

محل تولد:

ش.تماس:

ایمیل:

لینک صفحه شخصی:

 

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی وفوق تخصص سکس تراپی  دارای گواهینامه و عضو کمیته اروپایی S.e.x.u.a.l Medicine

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای فلوشیپ طب جنسی و گواهینامه سایکوسکسولوژی از کمیته اروپایی طب جنسی و فدراسیون اروپایی سکسولوژی

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی – ابن سینا

پژوهش و تدریس در حوزه سلامت جنسی, روش تحقیق و مدیریت بلایا و بحران

عضو گروه های واژه گزینی "علوم سلامت" و "مدیریت سلامت" فرهنگستان زبان و ادب پارسی
عضو گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی
عضو انجمن بین المللی ُ
S.e.x.u.a.l Medicine
عضو کمیته خاورمیانه ای انجمن جهانی سلامت جنسی

 

تألیفات (کتاب، مقاله، ترجمه)