کتابها

ردیف

نام کتاب

مؤلف/مترجم

قیمت(تومان)

       1           

فنون پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

دکتر نظری

20000

        2           

فنون و فرایند مشاوره رویکرد یکپارچه چند نظریه ای

دکتر نظری

18500

        3           

مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی

دکتر نظری

9500

        4           

بهبود ارتباط جنسی- ویژه درمانگران

دکتر نظری

16500

        5           

بهبود ارتباط جنسی- ویژه مراجع

دکتر نظری

19500

         6           

درمان راه حل محور

دکتر نظری

28500

        7           

مشاوره و درمان مسائل زن و شوهری

دکتر نظری

28000

        8           

بیست قانون و ابزار ساده برای ازدواجی عالی

دکتر نظری

10000

        9           

هشت درس برای ازدواجی با نشاط

دکتر نظری

6000