سومین دوره کارورزی آقای دکتر نظری- مشهد

دوره ای بسیار کاربردی و اثر گذار (نظرات شرکت کنندگان دوره های قبل را در انتهای همین صفحه می توانید ببینید)

 

کلیپ نظرات شرکت کنندگان در کارورزی آقای دکتر نظری- دوره اول

کلیپ نظرات شرکت کنندگان در کارورزی آقای دکتر نظری- دوره دوم